• Auteur
    Jeroen de Jong - STUDIOJEROENDEJONG.
  • Datum
    18 maart 2021
  • Delen

De doelgroep met en waarvoor STUDIOJEROENDEJONG veel werkt zijn ondernemers in het MKB en ondernemende particulieren. Samen met deze opdrachtgevers doorlopen we altijd drie fasen. De oriëntatie & inventarisatiefase, de ontwerpfase en tot slot de realisatiefase. In dit artikel gaan we dieper in op de derde en laatste fase: de realisatiefase. We bespraken in onze eerdere artikelen al de oriëntatie- en inventarisatie-fase en de ontwerpfase. In dit derde en laatste artikel bespreken we de realisatiefase. Na het lezen van deze drie beschrijvingen, begrijp je goed waarom deze integrale en stapsgewijze aanpak samen met onze opdrachtgevers al ruim 25 jaar leidt tot succesvolle interieurs. Interieurs waarin mensen gelukkig zijn en beter presteren.

Realisatie van interieurs

Vanuit de ontwerpfase betreden we de realisatiefase. We beschikken inmiddels over een definitief ontwerp en meestal is een groot deel van de bouwpartners (ook wel productiepartners of projectpartners genoemd) al geselecteerd. Samen met deze bouwpartners wordt het definitief ontwerp omgezet naar productietekeningen. Daarnaast wordt een planning opgesteld en het budget per kostenplaats verder besproken als dit nog niet was vastgesteld in de ontwerpfase.

Het grootste verschil tussen een definitief ontwerp en een productietekening is het detailniveau. Een productietekening komt tot stand door het inmeten op locatie, en maakt de realisatie inzichtelijk tot op het allerhoogste detailniveau qua maatvoering, techniek en materialisatie.

Communicatie met bouwpartners belangrijk in realisatie interieur

Vaak is er in de realisatiefase sprake van enkele tot soms wel tien bouwpartners. Denk aan aannemers, interieurbouwers, installateurs voor data en elektra, stoffeerders etc. Bij grote zakelijke interieurprojecten zijn er vanzelfsprekend meer bouwpartners betrokken dan bij kleinere werk- en woonomgevingen.  STUDIOJEROENDEJONG vormt in deze fase de verbinding tussen de opdrachtgever en de bouwpartners. Enerzijds in een adviserende rol richting bouwpartners en opdrachtgever, anderzijds in een meer controlerende rol. In de oriëntatie- en ontwerpfase is een interieurconcept tot stand gekomen. Wij zien erop toe dat in de realisatiefase dit concept ook gerealiseerd wordt, een goed werkend concept is de som van alle grote en kleine details.

Overleg met bouwpartner in realisatie interieur

Realisatiefase interieur in de praktijk

Hoe verloopt deze realisatiefase in de praktijk? Communicatie tussen de verschillende stakeholders is en blijft cruciaal. Daarom vindt er om de aantal dagen een productieoverleg plaats. De frequentie is natuurlijk ook weer afhankelijk van de projectomvang en de complexiteit. Tijdens dit productieoverleg, ook wel bouwoverleg genoemd, zijn de opdrachtgever (projectteam), de bouwpartners en STUDIOJEROENDEJONG aanwezig. Door op deze manier en met alle betrokkenen de realisatiefase te doorlopen wordt er zo efficiënt als mogelijk gewerkt. Wat het werkplezier van het team alleen maar ten goede komt.

Eigen bouwpartners of ons netwerk

Wij werken net zo graag samen met productiepartners die niet afkomstig zijn uit ons netwerk als met eigen partners. Dat klinkt als logisch maar in de praktijk is dat niet altijd gebruikelijk. Onze onafhankelijke positie en bedrijfscultuur die zich het beste laat omschrijven als bondgenoot, maakt dat we die rol uitstekend vervullen en daarmee waarde toevoegen. Natuurlijk heeft STUDIOJEROENDEJONG een groot netwerk opgebouwd in ruim 25 jaar dat we actief zijn en adviseren graag over de beste match voor specifieke projecten.

Een goede oriëntatie en ontwerpfase is het halve werk

In de realisatiefase worden ideeën en wat op papier staat werkelijkheid. Dat moet een feestje zijn. Het uitgebreid doorlopen van de oriëntatiefase, het goed vastleggen in de ontwerpfase en alles tot op detailniveau te documenteren draagt bij aan een succesvolle realisatie. Succesvolle realisatiefasen kenmerken zich door rust en overzicht in het bouwproces, iedereen weet wanneer er wat moet gebeuren.

Realisatie interieur

Innovatie in de realisatiefase

Wij zijn een groot fan van innovatie. Deze innovatie zit hem in design en materialisatie. Vooral domotica neemt grote sprongen. Domotica is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om een woning, een kantoor of een bedrijfspand. Niet alleen volgt STUDIOJEROENDEJONG de ontwikkelingen op de voet maar ook waren wij betrokken bij de realisatie van een innovatief project bij een vooraanstaande leverancier van domotica. Voor Koudijs mochten wij een showroom met de naam The Blue Room ontwerpen en realiseren.

Domotica biedt ontzettend veel voordelen op het gebied van energiegebruik, beveiliging, werkprestaties en comfort. Tegenwoordig zijn er bij vrijwel elk project al enkele domotica oplossingen van toepassing, wij verwachten dat dit alleen nog maar toeneemt. We zien momenteel dat deze innovaties nog veel in de realisatiefase worden ingebed maar voor de optimale configuratie adviseren we domotica net zoals materialisatie al in de oriëntatie- en ontwerpfase in te bedden.

De oplevering van succesvolle interieurs

De uiteindelijke oplevering is de “grand finale” van de realisatiefase. Vanzelfsprekend moet dat een feest zijn. De oplevering is onder te verdelen in twee fasen. De voorlopige oplevering en de definitieve oplevering. In de voorlopige oplevering lopen we alles na, we controleren of alle afspraken uit het ontwerp zijn uitgevoerd zoals overeengekomen. Alles wat nog aangepast moet worden, wordt vastgesteld in een zogenaamd ‘Procesverbaal van Oplevering’ en de bouwpartners hebben nog een overeengekomen tijdvak om deze zaken af te ronden en op te leveren conform afspraak. Dan volgt de feestelijke definitieve oplevering.

Tot slot

We hebben in de drie artikelen een beeld geschetst hoe een proces van oriëntatie tot aan oplevering van interieurs verloopt. Natuurlijk is het uiteindelijke resultaat belangrijk, maar dat de weg erheen net zo inspirerend moet zijn is evident. STUDIOJEROENDEJONG neemt natuurlijk graag de gelegenheid om ook na ingebruikname de opdrachtgevers te bezoeken. Juist een interieuromgeving in gebruik zien, met mensen die genieten en presteren, maakt ons werk het mooiste vak dat we ons voor kunnen stellen.


Schneider-Electric-Techtour
Nieuwsbrief
Altijd op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.